Rekommendationer medicinteknik

NT-rådet kommer under en försöksverksamhet att yttra sig gällande medicintekniska produkter och metoder som utvärderas inom ramen för TLV:s medicinteknikuppdrag. Rekommendationerna ges på samma grundval som för läkemedel och i dialog med nationella programråd och vårdprogramgrupper.


Kontinuerlig glukosmätare för diabetes FreeStyle Libre

Nationell samverkan kring glukosmätaren FreeStyle Libre

 NT-rådet har mottagit TLV:s hälsoekonomiska värdering av flashglukosmätaren FreeStyle Libre. På landstingens önskemål pågår nu en gemensam dialog med företaget Abbott om villkor och pris produkten. När detta är klart, kommer NT-rådets rekommendation gällande FreeStyle Libre att uppdateras. Tills vidare gäller den nuvarande rekommendationen.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande FreeStyle Libre, 2017-06-15.

FreeStyle Libre är en kontinuerlig glukosmätare avsedd för egenkontroll av glukosnivåer hos personer med insulinbehandlad typ 1 eller typ 2-diabetes.

Rekommendation

Kontaktuppgift företag: Abbot Scandinavia


Optune

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande Optune, 2017-05-18.

Optune bygger på metoden Tumour treating fields och är avsedd för att förlänga överlevnad vid glioblastoma multiformae.

Rekommendation

Kontaktuppgift företag: Novocure


Uppdaterad: 2017-11-28