Dasabuvir (Exviera)

NT-rådet har lämnat en ny rekommendation till landstingen gällande dasabuvir (Exviera) 2017-12-15.

Uppföljningsrapport om införandet av nya läkemedel mot hepatit C har publicerats 2017-07-07.

Dasabuvir är avsett att anvandas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna.

Dasabuvir valdes våren 2014 som ett i en grupp kommande nya läkemedel mot kronisk hepatit C, till pilotläkemedel för att testa den nationella processen för ordnat införande av nya läkemedel på önskemål av landstingen. Motiveringen var att utvecklingen av nya läkemedel riktade mot kronisk hepatit C går mycket snabbt, med stor betydelse för möjligheten att bota sjukdomen. Detta förväntas få en stor inverkan på vården. Ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll för nya läkemedel vid kronisk hepatit C har utvecklats. 

Kontaktuppgift företag: Abbvie

Frågor och svar gällande NT-rådets rekommendation om läkemedel vid hepatit C uppdaterat 2017-04-04

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind