Eculizumab (Soliris)

Eculizumab (Soliris) är indicerat för paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH) och atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS). Den tidigare NLT-gruppen utfärdade 2011 en rekommendation till landstingen gällande användning av Soliris vid indikationen PNH. NT-rådet utfärdade i juni 2015 en rekommendation gällande indikationen aHUS, baserad på TLV:s hälsoekonomiska bedömning av livslång behandling med Soliris.

Under våren 2017 pågår en översyn av NT-rådets rekommendationer för båda indikationerna, som kommer att uppdateras.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind