Elotuzumab (Empliciti)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande elotuzumab (Empliciti), 2016-09-01.

Elotuzumab i kombination med lenalidomid och dexametason är indicerat för behandling av multipelt myelom hos vuxna patienter som tidigare har fått minst en behandling.

Kontaktuppgift företag: BMS

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind