Enzalutamid (Xtandi)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande enzalutamid (Xtandi), 2017-05-30.

Xtandi (enzalutamid) är indicerat för

- behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt av androgen deprivationsterapi och hos vilka kemoterapi ännu inte är indicerad.

- behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som progredierat under eller efter docetaxelbehandling.

Kontaktuppgift företag: Astellas Pharma

Sammanfattning införande-uppföljningsprotokoll abirateron(Zytiga) och enzalutamid (Xtandi)

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind