Glekaprevir/pibrentasvir (Maviret)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande glekaprevir/pibrentasvir (Maviret), 2017-12-15.

Maviret är avsett för behandling av kronisk infektion med hepatit C-virus hos vuxna.

Kontaktuppgift företag: Abbvie

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind