Nab-paklitaxel (Abraxane)

NLT-gruppen har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nab-paklitaxel (Abraxane) 2014-11-11. 

 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind