Nusinersen (Spinraza) - Janusinfo

Nusinersen (Spinraza)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nusinersen (Spinraza), 2017-12-20.

Spinraza (nusinersen) är avsett för behandling av spinal muskelatrofi.

Kontaktuppgift företag: Biogen

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.