Obeticholsyra

Obeticholsyra är avsett för behandling av primär biliar kolangit (PBC) när behandling med ursodeoxycholsyra (UDCA) inte ger tillfredställande effekt eller inte tolereras.

Kontaktuppgift företag:

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind