Pembrolizumab (Keytruda)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande pembrolizumab (Keytruda) vid urotelial cancer, 2018-02-20.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande pembrolizumab (Keytruda) vid icke-småcellig lungcancer i andra linjen, 2018-02-20.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande pembrolizumab (Keytruda) vid icke-småcellig lungcancer i första linjen, 2017-04-01.

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande nivolumab (Opdivo) och pembrolizumab (Keytruda) vid avancerat malignt melanom, 2017-04-01.

Efter önskemål från landstingen har ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll utvecklats för pembrolizumab och nivolumab gällande indikationen malignt melanom.

Kontaktuppgift företag: MSD

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 

 

NT-ledamoter.pdf

Kontakt: Sofie Alverlind