Pixantron (Pixuvri)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande pixantron (Pixuvri) 2016-05-04.

Pixantron är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter som har fått multipla återfall i eller har refraktärt aggressiva non-Hodgkin-B-cellslymfom (NHL).

Kontaktuppgift företag: 

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind