Sakubitril-valsartan-Entresto - Janusinfo

Sakubitril-valsartan (Entresto)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande Sakubitril-valsartan (Entresto), 2016-04-07.

Sakubitril-valsartan är godkänt för behandling av kronisk symptomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion

Sakubitril-valsartan är utsett av NT-rådet för nationellt ordnat införande nivå 1, vilket innebär att ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll har utvecklas. Motiveringen till detta är att läkemedlet innebär en ny behandlingsprincip, kan innebära en betydande kostnad och att det finns risk för skillnad i hantering i landet. NT-rådet anser också att det är viktigt med uppföljning på nationell nivå. Därmed uppstår ett behov av en samordnad introduktion.

Kontaktuppgift företag: Novartis

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind