Velaglukeras alfa (VPRIV)

VPRIV är indicerat för långsiktig enzymersättningsbehandling (ERT) hos patienter med Gauchers sjukdom typ 1. NLT-gruppen publicerade ett yttrande gällande Cerezyme och VPRIV vid Gauchers sjukdom med anledning av att Cerezyme uteslöts ur läkemedelsförmånen.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind