Vismodegib (Erivedge)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande vismodegib (Erivedge) 2016-05-17.

Erivedge är avsett att användas vid behandling av vuxna patienter med symtomatiskt metastaserat basalcellscarcinom och lokalt avancerat basalcellscarcinom som inte är lämpat för behandling med kirurgi eller strålning.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind