Zostavax

Zostavax är ett vaccin mot bältros (herpes zoster) som används i avsikt att minska risken för postherpetisk neuralgi (PHN). Zostavax är indicerat för vaccination av personer 50 år eller äldre.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind