Rekommendationer av NT-rådet

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av läkemedlet eller indikationen, avger NT-rådet (fram till 1 januari 2015, NLT-gruppen) en rekommendation till landstingen om användning. Mer om rekommendationer.

Här finns avgivna rekommendationer för nya läkemedel i kronologisk ordning. Samtliga filer är i pdf och öppnas i ett nytt fönster.


Uppdaterad: 2016-11-08