Rekommendationer av NT-rådet

Den högsta nivån av landstingssamverkan. Innebär att landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll utvecklas och att en hälsoekonomisk värdering görs av TLV, antingen inom klinikläkemedelsuppdraget eller genom förmånsansökan. Dessutom ges en rekommendation från NT-rådet.

Vid horizon scanning kartläggs systematiskt vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara aktuella för introduktion under de närmaste åren. Läkemedel som enligt kriterier bedöms ha en påverkan på vården beskrivs i en tidig bedömningsrapport som delges landstingen. Mer om Horizon scanning

Läkemedelskandidater utsedda för utveckling av tidiga bedömningsrapporter


Tidiga bedömningsrapporter

 

Substans
Läkemedel Indikation Datum
Abirateron Zytiga   2015-06-24
Ataluren Translarna   2016-08-31
Bevacizumab Avastin   2016-06-10
Daklatasvir Daklinza Hepatit C 2016-12-15
Daratumumab Darzalex   2016-10-17
Dasabuvir Exviera Hepatit C 2016-12-15
Eculizumab Soliris   2015-06-01
Elbasvir/grazoprevir Zepatier Hepatit C 2016-12-15
Elosulfas alfa Vimizim   2015-04-23
Elotuzumab Empliciti   2016-09-01
Enzalutamid Xtandi   2015-06-24
Evolocumab Repatha   2016-09-01
Glukosmätare, kontinuerliga   typ 2-diabetes 2016-06-30
Guanfacin Intuniv ADHD 2016-05-03
Idarucizumab Praxbind   2015-12-16
Kanakinumab Ilaris   2015-11-05
Karfilzomib Kyprolis   2016-06-07
Mepolizumab Nucala   2016-10-28
Merkapaminbitartrat Procysbi   2015-05-27
Nivolumab Opdivo malignt melanom 2016-12-13
Nivolumab Opdivo njurcellscancer 2016-06-30
Nivolumab Opdivo NSCLC 2016-12-15
Olaparib Lynparza   2015-03-27
Ombitasvir/paritaprevir Viekirax Hepatit C 2016-12-15
Osimertinib Tagrisso   2016-11-08
Pembrolizumab Keytruda malignt melanom 2016-12-13
Pembrolizumab Keytruda NSCLC 2016-12-15
Pertuzumab Perjeta bröstcancer, neoadjuvant behandling 2016-03-03
Pixantron Pixuvri   2016-05-04
Ramucirumab Cyramza   2015-10-27
Sakubitril-valsartan Entresto   2016-04-07
Simeprevir Olysio Hepatit C 2016-12-15
Sofosbuvir Sovaldi Hepatit C 2016-12-15
Sofosbuvir/ledipasvir Harvoni Hepatit C 2016-12-15
Sofosbuvir/velpatasvir Epclusa Hepatit C 2016-12-15
Teduglutid Revestive   2015-03-24
Vismodegib Erivedge   2016-05-17

 

 

 


Uppdaterad: 2016-12-16