Nationell samverkan kring glukosmätaren FreeStyle Libre

 NT-rådet har mottagit TLV:s hälsoekonomiska värdering av flashglukosmätaren FreeStyle Libre. På landstingens önskemål pågår nu en gemensam dialog med företaget Abbott om villkor och pris på produkten. När detta är klart, kommer NT-rådets rekommendation gällande FreeStyle Libre att uppdateras. Tills vidare gäller den nuvarande rekommendationen.


Uppdaterad: 2017-11-28

Kontakt: Sofie Alverlind