Så fungerar ordnat införande

För att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet samarbetar alla landsting, ett flertal myndigheter och läkemedelsföretagen i en gemensam process för införande av nya läkemedel.

Klicka på rubrikerna i bilden för att läsa mer om hur processen fungerar.

Etiska principer Horizon scanning Beslut om nationellt införnade Införande/uppföljningsprotokoll Godkännande Hälsoekonomisk värdering Förhandling/upphandling Rekommendation Införande Uppföljning/utvärdering


Uppdaterad: 2014-09-23