Redaktionsmedlemmar


Chefredaktör: Karin Nordin, journalist, apotekare

Jennie Cardell, allmänläkare

Elin Jerremalm, apotekare

Eva Vikström Jonsson, klinisk farmakolog

Gerd Lärfars, docent, överläkare, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

Christer Norman, allmänläkare

Anna Riesenfeld, apotekare

Mattias Schmidt, allmänläkare

Ansvarig utgivare: Gerd Lärfars, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

Uppdaterad: 2017-01-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Psykisk sjukdom en riskfaktor för diabetes

    Tidningen Evidens: Många med psykisk ohälsa har även diabetes mellitus. Insjuknandet kan gå åt båda hållen. 

    2018-06-25
  • Var snabb med behandling vid gikt

    Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

    2018-06-20