Redaktionsmedlemmar


Ansvarig utgivare: Gerd Lärfars, docent, överläkare, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

Karin Nordin, chefredaktör, apotekare

Johannes Blom, kirurg

Eva Karlsson Holm, allmänläkare

Elin Jerremalm, apotekare

Eva Vikström Jonsson, klinisk farmakolog

Christer Norman, allmänläkare

Anna Riesenfeld, apotekare

Mattias Schmidt, allmänläkare

Uppdaterad: 2017-01-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Avvakta med antibiotika vid okomplicerad akut mediaotit hos barn

    För barn mellan 1 och 12 år med okomplicerad akut mediaotit rekommenderas aktiv exspektans i två till tre dygn utan antibiotikabehandling. Läs den uppdaterade rekommendationen.

    2017-09-21
  • Gerd Lärfars i heta stolen

    Gerd Lärfars, ordförande i både NT-rådet och Stockholms läns läkemedelskommitté utvecklar resonemanget kring läkemedelspriser, sekretessbelagda avtal, uppföljning och framtidens läkemedel. 

    2017-09-19