Följ upp och ompröva SSRI hos äldre

Behandling med SSRI hos personer över 85 år ökade risken för fallskada med 60 procent enligt en analys från Socialstyrelsen. Flertalet äldre med depression svarar dessutom inte på behandling med SSRI enligt en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

– Dessa rapporter tillsammans gör det väldigt angeläget att följa upp och ompröva SSRI-behandling hos äldre, säger Marie-Louise Ovesjö, med dr, överläkare Södersjukhuset, ordförande i Kloka Listan-utskottet och ledamot i Stockholms läns
läkemedelskommitté.

Om serotoninåterupptagshämmare, SSRI, ändå ska användas är det från och med i år samma substanser som rekommenderas vid depression hos både äldre och yngre vuxna. Escitalopram och sertralin i första hand och mirtazapin i andra hand. Venlafaxin har utgått från Kloka Listan.

– Om man har varit van vid citalopram och börjar använda escitalopram är det viktigt att hålla reda på dosen.

Du läser en artikel från Evidens tema Kloka Listan.
Läs pdf-versionen istället, så får du faktarutor, bilder och fler artiklar.
Evidens tema Kloka Listan


Dosberoende förlängning av QT-intervallet med risk för hjärtarytmi medför att maxdosen hos patienter över 65 år är 10 mg per dygn för escitalopram och 20 mg per dygn för citalopram.

Ångest och depression är ofta svåra att särskilja hos äldre patienter och det är vanligt att båda sjukdomarna behandlas samtidigt. Nu rekommenderas samma läkemedel vid båda tillstånden.


Karin Nordin

Uppdaterad: 2017-04-21

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18