Välj osteoporosmedel efter patienten

Välj osteoporosmedel efter patienten

Individanpassa behandlingsvalet vid osteoporos. Rådet kommer från Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Följande faktorer ger automatiskt stark indikation för behandling med osteoporosläkemedel:

» kotfraktur efter lågenergivåld
» höftfraktur efter lågenergivåld
» patient ska stå på minst 5 mg prednisolon dagligen i minst tre månader.

– Dessa patienter har en mycket hög frakturrisk och ska erbjudas behandling med antiresorptiva läkemedel, säger Hans Lundin, med dr, distriktsläkare, Akademiskt primärvårdscentrum.

Du läser en artikel från Evidens tema Kloka Listan.
I pdf-versionen finns mer information om osteoporosläkemedlen.
Evidens tema Kloka Listan osteoporos


Frakturer på grund av lågenergitrauma (fall i samma plan eller lägre grad av våld) är tecken på en ökad frakturrisk. För att skatta risken att på tio år drabbas av de fem vanligaste osteoporosfrakturerna används webb-verktyget FRAX. Grovt sett
räknas en risk upp till 15 procent som låg, 15–30 procent som medelhög till hög och över 30 procent som mycket hög.

Många patienter med osteoporos enligt bentäthetsmätning har inte en hög absolut frakturrisk och bör inte behandlas. Å andra sidan har många patienter med en hög absolut frakturrisk inte osteoporos på bentäthetsmätning. De har osteoporos
i meningen skört skelett och hög frakturrisk men bentäthetsmätningen missar detta.

– Bentäthetsmätning är en viktig del av diagnostiken, men inte ensamt avgörande för om patienten ska ha behandling, säger Märit Wallander, med dr, ST-läkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska universitetssjukhuset.

På Kloka Listan rekommenderas i första hand bisfosfonaterna alendronat veckotablett eller zoledronsyra för infusion och i andra hand denosumab (Prolia).

– Om patienten upplever biverkningar, försök med att byta preparat. Äldre personer över 80–85 år kan ha svårt att komma ihåg och att svälja veckotabletten. Då kan ett bättre alternativ vara zoledronsyra-infusion tre år i följd och sedan behövs det inget mer eftersom det lagras in i skelettet för lång tid framöver, säger Märit Wallander.

Samtliga som behandlas med osteoporosläkemedel ska ha dagligt tillskott av kalcium och D-vitamin. För att det inte ska bli onödigt mycket kalcium, och för att slippa tvådos, rekommenderas forte-varianterna som innehåller 500 mg kalcium och 800 E D-vitamin och ges en gång dagligen.

Bilden ovan: Märit Wallander. Foto: Kari Kohvakka.


Elin Jerremalm

Uppdaterad: 2017-05-02

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16
  • Läkemedel med leveransproblem

    Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

    2018-07-10