Empagliflozin nu på Kloka Listan - Janusinfo

Empagliflozin nu på Kloka Listan

Empagliflozin nu på Kloka Listan

SGLT2-hämmaren empagliflozin (Jardiance) rekommenderas som tillägg till metformin vid diabetes typ 2 och samtidig kardiovaskulär sjukdom.

Under 2017 uppdaterade Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna för diabetesvård. Det blev då högt prioriterat att erbjuda personer med diabetes typ 2 och manifest hjärtkärlsjukdom GLP-1-analogen liraglutid eller SGLT2-hämmaren empagliflozin som tillägg efter metformin. Nu kommer empagliflozin 10 mg in på Kloka Listan för dessa patienter. SGLT2-hämmare hindrar återabsorption av glukos i njuren.

Liraglutid (Victoza) finns med på Kloka Listan sedan förra året. Liraglutid rekommenderas på samma indikation som empagliflozin, samt även till patienter med övervikt och otillfredsställande metabol kontroll trots behandling med metformin. GLP-1-agonister stimulerar receptorerna för det naturliga tarmhormonet GLP-1.

– I Kloka Listan betonar vi multifaktoriell behandling vid diabetes typ 2. Betrakta hälsosamma levnadsvanor med rätt kost och motion som en behandling och inte bara som en rekommendation. Behandla nikotinberoende, hypertoni och höga blodfetter och skatta risken för hjärt-kärlsjukdom med hjälp av NDR:s riskmotor, sa Pontus Curman överläkare Medicinkliniken, Ersta sjukhus och ledamot i expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.

Ett schema för val av diabetesläkemedel vid olika situationer finns i pdf-versionen av Evidens.

 

Val av diabetesläkemedel vid olika situationer


Målstyrd blodsockerbehandling innebär att patienter utan komplicerande faktorer ska sträva efter ett HbA1c på 42–48 mmol/mol medan målet är under 52 mmol/mol för majoriteten av patienterna.

– Men vi vet att det kan vara svårt att nå målen. Istället ska vi tillsammans med patienten jubla över varje liten förbättring i HbA1c som vi kan åstadkomma.

Bilden överst: Pontus Curman. Foto Kari Kohvakka.


Karin Nordin

Uppdaterad: 2018-03-27

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

    LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

    2018-08-16
  • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus

    Enligt Läkemedelsverkets nya föreskrifter om licens blir det möjligt för förskrivare att skicka in motivering om behovet av ett licensläkemedel för större vårdenheter, till exempel ett helt sjukhus.

    2018-08-15