Skatta risk med nya svenska Score

Skatta risk med nya svenska Score

Ett nytt Score som validerats med data från Norrland skattar risken för död i hjärtinfarkt och stroke. Mats Eliasson, adjungerad professor och överläkare vid Sunderby sjukhus i Luleå, du har varit med och tagit fram det nya diagrammet som kan användas för primärpreventiv riskskattning. Varför kommer ni med det nu?

– Det är fortfarande så att många undrar vid vilket blodtryck de ska starta behandling eller vilket kolesterolvärde som är farligt. Men risken för en enskild individ är ju alltid summan av en rad faktorer och det kan ett sådant här diagram visa. Vi vill ge konceptet med riskskattning förnyad livskraft, framför allt i primärvården. Med lokal förankring i Sverige hoppas vi att tilliten till Score kan öka.

Hela Scorediagrammet finns i Evidens

Evidens nr 3, 2017. Score


Hur ska det användas?
– Som ett enkelt sätt att hantera komplicerade frågor i samråd med patienten. Score är inget beslutsunderlag för behandling utan snarare ett diskussionsunderlag. Använd det för att stärka patienten och för att uppmuntra hälsosamma levnadsvanor.

Det här är en uppdatering av ett tidigare Score, är det stora skillnader?
– Ja, det gamla Score överskattade risken för hjärtkärlproblem och det här ligger närmare sanningen för den population vi har i Sverige idag. Vi har rekalibrerat diagrammet med hjälp av data från Norrbotten och Västerbotten och där är hjärtkärlsjukligheten något högre än i resten av Sverige. Men i absolut risk räknar vi med att detta är tillförlitligt för hela Sverige.

Varför slutar diagrammet vid 65 år?
– Vi har gjort en uppdatering av det Score som fanns tidigare och som slutar där. Det handlar om primärprevention, men eftersom många under 65 år är friska med låg risk idag vore det intressant att göra ett svenskt Score även för äldre.

Du läser en artikel från Evidens.
Läs hela tidningen.
Evidens nr 3, 2017. Tema Vaccinationer

Karin Nordin

Uppdaterad: 2017-06-19

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17