Protonpumpshämmare interagerar med vitamin B12

Protonpumpshämmare interagerar med vitamin B12

Protonpumpshämmare kan minska absorptionen av peroralt vitamin B12, cyanokobalamin. Det gäller särskilt vid långvarig behandling.

Detta är en farmakokinetisk interaktion, där protonpumpshämmaren påverkar cyanokobalamins omsättning i kroppen genom att minska dess upptag. I interaktionstjänsten Sfinx faller interaktionen ut som en B4-interaktion, vilket innebär att interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar samt att det finns data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation.

Den här artikeln kommer från Evidens tema blod.
Läs hela temat.
Evidens blod trombos

Bedömningen grundas bland annat på en randomiserad kontrollerad klinisk prövning på tio friska frivilliga som fick omeprazol 20 eller 40 mg/dag. Absorptionen av cyanokobalamin minskade från 3,2 procent till 0,9 procent hos de som behandlades med 20 mg omeprazol dagligen. Motsvarande siffror för behandling med 40 mg omeprazol dagligen var 3,4 procent respektive 0,4 procent. I en annan studie på patienter som tidigare haft ulcus duodeni sågs liknande resultat, och författarna föreslog att patienter som behandlas med protonpumpshämmare under mer än fyra år ska monitoreras avseende B12-brist. Effekten förefaller mest uttalad hos de som uppnår den mest kompletta hämningen av magsyrasekretionen.

Personer med genetiskt betingad lägre aktivitet hos enzymet CYP2C19 får högre plasmakoncentration av omeprazol och därmed potentiellt större risk för B12-brist vid samtidig behandling.

Bild: iStock.com/photka


Eva Wikström Jonsson

Uppdaterad: 2016-12-20

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Evidens
Evidens

Det här är en artikel från tidningen Evidens.

Läs hela tidningen här.

 

Vad tycker du om artikeln?

Skriv till lakemedelskommitten@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17