Hiv-läkemedel kan omfördela fett

Nukleosidanaloger och proteashämmare som används för behandling av hiv har metabola bieffekter.

Underhudsfett på armar, ben, stjärt och i ansiktet minskar och istället ansamlas fett i buken. Tillsammans får läkemedel ur de två grupperna synergistisk effekt.

– Patienterna blir tjocka runt magen. De här biverkningarna ger dem ett mycket karakteristiskt utseende, säger Sven Grützmeier, överläkare infektion, Venhälsan, Stockholm.

De nyare integrashämmarna förknippas inte med samma problem.

– Vi går mer och mer över till dessa läkemedel och därmed har problemet minskat kliniskt. Nukleosidanaloger används fortfarande, men de modernare varianterna har inte samma uttalade metabola bieffekter.

Exempel på nukleosidanaloger är zidovudin (Retrovir) och didanosin (Videx). Exempel på proteashämmare är indinavir (Crixivan). Raltegravir (Isentress) är exempel på en integrashämmare.

Du läser en artikel från Evidens tema fetma och övervikt.
Läs pdf-versionen istället, så får du faktarutor, bilder och fler artiklar.
Evidens fetma övervikt

Karin Nordin

Uppdaterad: 2017-01-08

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Patientbroschyr om glaukom

    Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

    2017-10-20
  • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

    För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

    2017-10-19