Livslång kontroll efter obesitaskirurgi

Livslång kontroll efter obesitaskirurgi

Två år efter operation återremitteras patienten till primärvården, med kontroll vid 5 och 10 år vid opererande klinik. I remissen ska planerad substitutionsbehandling framgå. I regel krävs substitution med D-vitamin, kalcium, B12 och multivitaminpreparat med järn och folsyra. Patienterna bör sedan kallas en gång per år för kontroll av Hb, järn, kobalamin och folsyra.

Hitta i sidan

  Problem som kan förekomma:

  » Kardiometabola sjukdomar

  Även om många komorbiditeter, som diabetes och hypertoni, går i remission efter operation så finns återfall. Följ därför patienterna livslångt.

  » Buksmärtor och tarmvred

  Oförklarade, återkommande buksmärtor bör utredas. Vid kraftiga akuta buksmärtor ska patienten snarast till akutmottagning.

  » Kräkningar

  Utred långvariga besvär.

  » Problem vid födointag

  Illamående, buksmärtor, trötthet och diarréer kan förekomma om maten innehåller mycket fett eller socker, eller personen äter fort eller oregelbundet. Utred patienter med svåra besvär trots följsamhet till kostråd.

  Du läser en artikel från Evidens tema fetma och övervikt.
  Läs pdf-versionen istället, så får du faktarutor, bilder och fler artiklar.
  Evidens fetma övervikt


  » Diarré

  Diarréer är ovanliga. Minska fettinnehållet i maten. Utred långvarig diarré.

  » Förstoppning

  Öka intag av vätska. Ordinera fysisk aktivitet i kombination med osmotiskt aktiva medel. Undvik bulkmedel i form av fibergranulat eller liknande.

  » Gallsten

  Handlägg på vanligt sätt. Förväxla inte symtomen med intermittenta tarmvredssymtom.

  » Håravfall

  Håravfall är vanligt under första året men hårkvaliteten brukar återgå till det normala efter viktstabilisering. Säkerställ bra näringsintag.

  » Viktuppgång

  Lägsta vikten infinner sig 6–24 månader efter operation och stiger sedan ofta runt 5 kg innan stabilisering. Om patienten förlorat mycket vikt initialt och senare går upp mycket kan remittering till kirurg ske.

  » Anemi

  Många behöver järntillskott. Säkerställ följsamhet till järn- och B12-behandling.

  » D-vitamin och skelett

  Årlig uppföljning med provtagning och förskrivning av D-vitamintillskott.

  » Alkohol

  Operation har stor effekt på metabolism av alkohol, med risk för berusningseffekt som sitter i under längre tid. Avråd från bruk av alkohol. Patienter med riskbruk bör snabbt få hjälp.

  » Graviditet

  Inga problem efter viktstabilisering, men rekommenderas inte första året efter operation. Kosttillskott och extra folsyra är viktigt före försök till konception.

  » Hudöverskott

  Överskottshud på magen, låren, armarna och brösten är vanligt. Plastikkirurgi kräver vanligen ett BMI under 30 kg/m2, rökstopp och viktstabilitet under flera månader.


  Karin Nordin

  Uppdaterad: 2017-01-08

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Evidens
   Evidens

   Det här är en artikel från tidningen Evidens.

   Läs hela tidningen här.

    

   Vad tycker du om artikeln?

   Skriv till lakemedelskommitten@sll.se

   Senaste nytt på Janusinfo
   • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16
   • Läkemedel med leveransproblem

    Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

    2018-07-10