Oroande ökning av ESBL-karba - Janusinfo

Oroande ökning av ESBL-karba

Eftersom ESBL i första hand bildas av Escherichia coli, som är en vanlig orsak till urinvägsinfektion, hittas majoriteten av ESBL-bakterierna i Stockholm i urinodlingar hos kvinnor.

ESBL (extended-spectrum betalactamase) är enzymer som bildas av tarmbakterier och som bryter ner betalaktamantibiotika som cefalosporiner och penicilliner. ESBL-bärarskap är mycket vanligt förekommande i samhället i många länder. Minst fem procent av Sveriges befolkning beräknas vara bärare av ESBL i tarmen, och personer som nyligen rest utomlands har ökad risk. Bärarskapet i sig är ofarligt men ofta långdraget, och medför risk för senare insjuknande i infektion med ESBL-bildande bakterier. ESBL-infektioner är problematiska därför att behandlingsalternativen är få.

Allra mest oroande är ökningen av ESBL-karba – en specialvariant av ESBL som ger resistens även mot karbapenemer. ESBL-karba har lett till kraftigt ökad dödlighet i vanliga infektioner i andra länder. Än så länge är antalet fall av ESBL-karba i Sverige få. Under 2016 rapporterades 58 fall i Stockholms läns landsting och hittills i år har vi haft cirka 30 fall. De flesta patienterna är screenade efter utlandsvård, men smittspridning har även skett i samband med ett utbrott på en vårdenhet i Stockholm.

Genom att endast använda antibiotika när det verkligen gör nytta och undvika alltför bred behandling, kan vi bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Genom att inte förskriva kinoloner i onödan vid urinvägsinfektion, kan vi hjälpa till att minska selektionen av ESBL-bildande bakterier i primärvården.

Emilia Titelman
specialistläkare infektionssjukdomar
Strama Stockholm


Uppdaterad: 2018-01-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

    LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

    2018-08-16
  • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus

    Enligt Läkemedelsverkets nya föreskrifter om licens blir det möjligt för förskrivare att skicka in motivering om behovet av ett licensläkemedel för större vårdenheter, till exempel ett helt sjukhus.

    2018-08-15