Stockholm använder inte längre mest antibiotika

I mer än tio år har invånarna i Stockholms län fått mest antibiotika per person. Men sedan ett halvår finns vi först på tredje plats bland landsting och regioner, efter Gotland och Skåne. Antibiotika ska bara förskrivas när det förväntas göra verklig nytta för patienten och inte för säkerhets skull.

De senaste tolv månaderna hämtade invånarna i Stockholms län ut 334 antibiotikareceptper 1 000 invånare. För Gotland och Skåne var motsvarande siffror 348 respektive 335. Målet är 250 uthämtade recept och bygger på en primärvårdsstudie.

Det är den uppskattade nivån på rationell antibiotikaförskrivning som varken leder till underbehandling eller riskerar folkhälsan. Västerbottens län har den lägsta antibiotikaförskrivningen per person i landet med 247 uthämtade recept. Detta visar att patientsäkerhetsmålet är rimligt och det finns i dagsläget ingenting som tyder på att västerbottningarna får för lite antibiotika. I Stockholms län behöver vi fortsatt kraftfulla insatser för minskad antibiotikaförskrivning. 

Stor variation i Stockholms län

När Strama Stockholm startade sin verksamhet i augusti 2009 fanns en tydlig nord-sydgradient i antalet uthämtade antibiotikarecept. Invånarna i många norrortskommuner (särskilt Vallentuna) fick mer antibiotika per person än invånarna i länets södra delar. Orsaken till skillnaden var oklar och knappast medicinskt motiverad. Strama Stockholm startade därför tillsammans med enheten för medicinsk fortbildning vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en särskild informationssatsning till husläkarmottagningar i länets norra delar.

Initiativet mottogs väl och efter ett antal år är bilden i länet en helt annan. Boende i Vallentuna kommun som 2009 hämtade ut flest antibiotikarecept i hela länet får nu betydligt färre recept. Det har skett en minskning med över 40 procent, vilket är ett imponerande resultat och visar på ett målmedvetet arbete på vårdcentralerna. Salem och Nykvarn är fortfarande de kommuner där invånarna hämtar ut minst antibiotika per person. Totalt sett har uthämtade antibiotikarecept i Stockholms län sjunkit med cirka 25 procent under de här åtta åren, vilket också är glädjande.

Stor skillnad mellan vårdcentraler

Det är skillnad i antibiotikaförskrivning mellan olika kommuner och det är också stor skillnad mellan olika vårdcentraler inom en och samma kommun. I bilden nedan jämför vi några anonymiserade vårdcentraler i kommunerna Vallentuna och Södertälje med varandra.

Den undre delen av stapeln visar hur mycket antibiotika de listade patienterna får från den egna mottagningen och den övre delen visar hur mycket antibiotika de listade får från andra vårdgivare (till exempel akutsjukhus, närakuter, privatläkare och tandläkare). I Vallentuna är skillnaderna små mellan olika vårdcentraler medan de är betydligt större i Södertälje. I snitt förskriver länets husläkarmottagningar cirka 45 procent av antibiotikarecepten till de listade patienterna.

Listningsunderlaget kan spela roll för hur mycket antibiotika som förskrivs, men trenden är ändå den att en låg antibiotikaförskrivning på husläkarmottagningen leder till att patienterna får mindre antibiotika från andra vårdgivare. Att arbeta för en klok och återhållsam antibiotikaförskrivning från den egna mottagningen kan alltså leda till att patienterna efterfrågar mindre antibiotika från andra vårdgivare.

Annika Hahlin
apotekare Strama Stockholm
tf ordförande Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomar


Uppdaterad: 2018-02-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17