Ökat behov av tyroxin vid östrogenterapi

Nyhet 2001-07-11

Det är känt att dosbehovet av tyroxin ofta ökar under graviditeten vilket förklarats av östrogenets förmåga att höja halten av den fria (aktiva) fraktionen av tyroxinbindande globulin i serum. Nu visar en nypublicerad studie (1) att halten av den fria (aktiva) fraktionen av tyroxin minskar hos postmenopausala kvinnor under östrogenbehandlingen, vilket kan vara förenligt med ökat behov av tyroxin.

I studien ingick 36 kvinnor, 11 med normal tyreoideafunktion och 25 med tyroxinbehandlad hypotyreos. I båda grupper ökade koncentrationen av serumtyroxin och tyroxinbindande globulin efter insatt östrogenbehandling. Endast hos kvinnor med hypotyreos hade koncentrationen av fritt tyroxin sjunkit från 22±5 pmol till 18±4 pmol, 12 veckor efter insatt östrogenbehandling.

Fynden är intressanta och bör föranleda ökad uppmärksamhet när östrogen förskrivs till postmenopausala kvinnor med hypotyreos. Tyvärr saknas kliniska data, som styrker att dosbehovet verkligen ökade. Detta bör adresseras i framtida studier.

Annika Oldebäck, Ayman AL-Shurbaji


Källa

Arafah BM. Increased Need for Thyroxine in Women with Hypothyroidism during Estrogen Therapy. N Eng J Med 2001;344:1743-9

Uppdaterad: 2001-07-11

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.