Försäljning av Doryx enterokapslar upphör

Nyhet 2002-08-30

Doryx enterokapslar avregistreras den 15 september 2002 efter 18 rapporter om esofagusskador till Läkemedelsverket (LV).

Doryx innehåller doxycyklinhydroklorid. Kontroll vid LV:s laboratorium har visat att en stor del av substansen frisätts inom tio minuter vid högt pH. Om Doryxkapseln skulle fastna i esofagus kan därför den höga koncentrationen av medlet snabbt leda till skador.

Det finns inga rapporter om esofagusskador för Doxyferm (doxycyklinmonohydrat) som finns på baslistan, eller för Vibramycin (doxycyklinkaragenat).


Annika Oldebäck Källa

Indragning av Doryx enterokapslar 50 och 100 mg. Observanda. Information från Läkemedelsverket 2002;13:5. Länk

Uppdaterad: 2002-08-30

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.