Rester av läkemedel i fisk

Nyhet 2007-11-09


Fisk fångad i Stockholm innehåller antidepressiva och smärtstillande läkemedel, visar analyser gjorda av Stockholms läns landstings miljöavdelning.

Vid en screening av cirka 75 substanser hittades citalopram och propoxyfen i fisklever, från fisk fångad i maj 2006 i Stockholm. Med inriktning på enbart dessa två substanser upprepades analyserna och resultaten bekräftades.

Mängd citalopram i fisk från Riddarfjärden uppmättes till 0,1 mikrogram per kg levervävnad och propoxyfen 0,25 mikrogram per kg levervävnad. Även i fisk från Torsbyfjärden utanför Värmdö fanns propoxyfen i koncentration 0,16 mikrogram per kg levervävnad.

Sedan 2003 gör Stockholms läns landsting årliga mätningar i Stockholms ytvatten. Vid förra årets mätning av halterna i Riddarfjärdsvattnet uppmättes mängd citalopram och propoxyfen till cirka 0,1 nanogram per liter. Det innebär en koncentrering på 1 000 gånger för citalopram och 2 500 gånger för propoxyfen.

– Enligt den svenska miljöklassificeringen är båda substanserna bioackumulerande och det stämmer bra med den observerade koncentrationsökningen, säger Åke Wennmalm, miljödirektör Stockholms läns landsting.


Britt Wessel Källa

Miljöavdelningen, SLL

Uppdaterad: 2007-11-09

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.