Riksstämman: Fatala läkemedelsbiverkningar relativt vanliga

Nyhet 2007-11-30

Dödliga läkemedelsbiverkningar och läkemedelsförgiftningar är förhållandevis vanliga enligt en studie i Sydöstra sjukvårdsregionen. I undersökningen misstänktes 3,1 procent av dödsfallen i regionen bero på läkemedelsbiverkningar och 0,6 procent på läkemedelsförgiftningar. Vanligast bland biverkningarna var blödningar i magtarmkanalen och i CNS. Bland misstänkta läkemedel dominerade antikoagulantia (63%) följt av NSAID (18%).

Forskarna använde dödsorsaksregistret, journalanteckningar, eventuell rättsmedicinsk dokumentation och Läkemedelsverkets biverkningsregister för att identifiera dödlighet kopplad till läkemedel. Granskningen gjordes i flera steg. Beslut om eventuella samband togs gemensamt av en expertpanel av kliniska farmakologer, rättsmedicinare och farmacevter.

Syftet med studien var att bestämma incidensen fatala biverkningar i en svensk population. Tidigare har detta endast beskrivits i sjukhuspopulationer.


/UN Källa
Wester K, Jönsson K A, Spigset O, Druid H, Hägg S. Poster på Svenska läkaresällskapets riksstämma den 28 november 2007. Abstrakt »

Uppdaterad: 2007-11-30

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.