Osteoporosbehandling med denosumab ökar risken för atypiska lårbensfrakturer

Nyhet 2013-03-05

Atypiska lårbensfrakturer har i sällsynta fall rapporterats hos postmenopausala patienter med osteoporos som behandlas med denosumab (Prolia, Xgeva). Sedan tidigare är risken för atypiska frakturer vid behandling med bisfosfonater känd.

Atypiska lårbensfrakturer är frakturer i subtrokantära och proximala diafysregionerna som inträffar med inget eller litet trauma. Frakturerna är ibland bilaterala.

Två patienter med atypisk höftfraktur under denosumabbehandling har identifierats i en öppen förlängningsstudie med postmenopausala kvinnor med osteoporos (Freedom). Det är en sällsynt biverkan (≥1/10 000 till <1/1 000 användare) och uppkom redan efter 2,5 års behandling.

Patienter som behandlas med denosumab ska uppmanas att rapportera nyuppkommen eller ovanlig smärta i lår, höft eller ljumske. Kontralaterala femur ska undersökas hos patienter som behandlas med denosumab och som drabbats av en fraktur i höft eller lårben.

Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar


Uppdaterad: 2013-03-05

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Relaterat

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.