Använd läkemedel oftare vid alkoholberoende

Nyhet 2015-12-15

Använd läkemedel oftare vid alkoholberoende

Joar Guterstam, Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar, om ett Klokt råd vid alkoholberoende: Öka användningen av återfallsförebyggande läkemedel vid alkoholberoende och följ upp behandlingen.

Både akamprosat (Campral, Aotal) och naltrexon ökar andelen behandlade med alkoholfrihet samt antalet dagar utan missbruk. Behandling med dessa två preparat behöver inte begränsas till specialistvård och förskrivningen bör öka. När det gäller disulfiram (Antabus) är läget annorlunda. Användning av detta preparat kräver en etablerad  kontinuerlig monitorering av intag och kontroll av potentiellt allvarliga biverkningar samt högt motiverade patienter, förutsättningar som kanske inte finns på alla vårdcentraler.

Läs hela bakgrundstexten här.

Mer om alkoholberoende i tidningen Evidens.


Uppdaterad: 2015-12-15

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Relaterat

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.