Brist på Spasmofen suppositorier

Nyhet 2015-06-24

2016-04-15
Uppdatering: Spasmofen finns nu tillgängligt.

2016-01-18
Uppdatering: inleverans av Spasmofen suppositorier 10 stycken är på gång, men det dröjer till mitten av mars innan lagersituationen beräknas vara stabil. Spasmofen suppositorier 5 stycken beräknas komma under mars. Spasmofen injektionsvätska finns tillgängligt.

2015-11-25
Uppdatering: en tillfällig leverans av Spasmofen suppositorier har kommit, men beräknas bara räcka någon vecka. Förhoppningsvis kommer tillgänglighetsproblemen vara åtgärdade i slutet av januari.

2015-10-26
Uppdatering: på grund av byte av råvaruleverantör kommer det att uppstå, eller har uppstått, en bristsituation på suppositorier och injektion. Det är i dagsläget okänt hur långvarig bristen blir. Uppgiften kommer från företaget.

2015-08-31
Uppdatering: bristsituationen väntas pågå till början av november.

Inom kort uppstår en bristsituation på Spasmofen suppositorier, 10 stycken, och inom cirka fyra veckor kommer även förpackningen med 5 stycken att vara slut. Suppositorierna beräknas finnas tillgängliga igen tidigast i början av september.

Det finns inget annat direkt jämförbart preparat att tillgå. Om opioid önskas specifikt finns suppositorier med dimetylaminodifenylbuten och ketobemidon (Ketogan). Se även viss.nu. Spasmofen för injektion kommer att finnas tillgängligt.

Spasmofen-suppositorier innehåller kodein, metylskopolamin, morfin, noskapin och papaverin. Indikationen är smärtor av olika slag, där morfin och opiater kommer ifråga, till exempel vid spastiska kramptillstånd i glatt muskulatur, särskilt i gall- och urogenitalia samt mag-tarmkanalen.


Elin Jerremalm

Uppdaterad: 2015-06-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.