Brist på ketobemidon för injektion

Nyhet 2015-12-09

2015-12-30
Uppdatering: bristsituationen väntas pågå till mitten av januari.

Ketobemidon (Ketogan Novum) för injektion 5 mg/ml är sedan en tid slut hos leverantören. 

Ketobemidon för injektion beräknas finnas tillgängligt igen kring årsskiftet.

Suppositorier 10 mg (innehåller även dimetylaminodifenylbuten 50 mg)  och tabletter 5 mg som innehåller ketobemidon finns att tillgå.


Elin Jerremalm

Uppdaterad: 2015-12-09

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.