Kalcium för injektion bort från marknaden

Nyhet 2015-08-19

Kalciumpreparatet Calcium-Sandoz injektionsvätska, lösning 9 mg/ml, försvinner från den svenska marknaden. Likvärdigt godkänt kalciumpreparat saknas men möjlighet finns att förskriva läkemedel på licens.

Nuvarande lager av Calcium-Sandoz injektionsvätska, lösning 9 mg/ml (0,223 mmol/ml kalcium), beräknas ta slut under tidig höst.

Calciumgluconat B. Braun, injektionslösning 10 % (0,226 mmol/ml kalcium), 20x10 ml är ett alternativ som kan förskrivas på licens. Ansökan om licens görs på Läkemedelsverkets blankett.

Uppgifter för licensansökan
Preparatets namn: Calciumgluconat B. Braun
Läkemedelsform: injektionslösning
Läkemedelsstyrka: 10 %
Tillståndsinnehavare (eller motsvarande): B.Braun Melsungen AG

Indikationen för Calcium-Sandoz injektionsvätska är kalciumbrist vid försämrad resorption och rubbningar i ämnesomsättningen: tetanus, spasmofili, rakitis, osteoporos samt hypokalcemi vid njurinsufficiens men det används även vid vissa förgiftningar.


Susanne Elfving Källa

Uppdaterad: 2015-08-19

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Gå direkt till