Rapporter om allvarliga hudbiverkningar av galantamin

Nyhet 2015-11-09

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats hos patienter som behandlats med galantamin (Reminyl). Patienterna bör informeras om tecken på allvarliga hudreaktioner och att behandlingen ska avbrytas vid första tecken på hudutslag.

Galantamin används vid symtomatisk behandling av mild till måttligt svår demens av alzheimertyp.

Efter genomgång av information i företagets säkerhetsdatabas över spontanrapporterade biverkningar och den vetenskapliga litteraturen har Stevens-Johnsons syndrom och akut generaliserad exantematös pustulos lagts till som nya biverkningar i produktinformationen. Originalpreparatets produktinformation är uppdaterad och generikapreparatens information kommer att uppdateras vartefter.

Rapportera alltid misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.


Elin Jerremalm Källa

Uppdaterad: 2015-11-09

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.