Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Nyhet 2016-01-14

Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Stockholms läns läkemedelskommitté vill förbättra läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre med syfte att öka livskvaliteten och minska riskerna för symtom och biverkningar. Broschyren Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre vänder sig främst till allmänläkare och geriatriker, men även till andra som arbetar med de mest sjuka äldre.

Till broschyren med bakgrundsmaterial »

I broschyren finns rekommendationer för ett antal vanliga sjukdomstillstånd där speciell hänsyn behöver tas vid behandling av sköra och mycket sjuka äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd. Rekommendationerna har anpassats efter Kloka Listan 2016.

Det vetenskapliga underlaget för läkemedelsbehandling av de multisjuka, mycket gamla patienterna är begränsat eller obefintligt. Huvudsakligen används evidens från yngre och friskare patienter och handläggningen av de allra äldsta baseras till stor del på klinisk erfarenhet. Den behandling som erbjuds ska anpassas efter uppskattad nytta för den individuella patienten.

Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd har under ledning av expertrådet för geriatriska sjukdomar tagit fram broschyren. Inspiration har hämtats från läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionens behandlingsrekommendationer, Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre, som belönades med guldpillret 2014. 

Kristina Persson
apotekare
medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar 


Uppdaterad: 2016-01-14

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo