Brist på adrenalin för injektion

Nyhet 2017-09-12

Det är just nu brist på Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml, injektionsvätska. Företaget har fått dispens att sälja ommärkta brittiska förpackningar. 

Bristsituationen beräknas vara löst under oktober. Förutom den ommärkta varan som ska finnas tillgänglig vecka 39 kan en alternativ produkt vara Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml, injektionsvätska, 10x10 ml förfylld spruta.

Som ersättningsvara för Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml, injektionsvätska, 10x10 ml ampuller har Läkemedelsverket beviljat ansökan för ommärkning av Dilute Adrenaline (Epinephrine) Injection 1:10 000. Till den ommärkta produkten kommer bipacksedel på svenska finnas bifogad. 

För att upprätthålla patientsäkerheten för den ommärkta produkten ska sjukvården märka ampullerna med bifogade gula klisteretiketter med texten ”Adrenalin 0,1 mg/ml”. 


Elin Jerremalm Källa
 1. Läkemedelsverket. Restsituation för Adrenalin Martindale Pharma. Nyhet 2017-09-12

Uppdaterad: 2017-09-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Avvakta med antibiotika vid okomplicerad akut mediaotit hos barn

  För barn mellan 1 och 12 år med okomplicerad akut mediaotit rekommenderas aktiv exspektans i två till tre dygn utan antibiotikabehandling. Läs den uppdaterade rekommendationen.

  2017-09-21
 • Gerd Lärfars i heta stolen

  Gerd Lärfars, ordförande i både NT-rådet och Stockholms läns läkemedelskommitté utvecklar resonemanget kring läkemedelspriser, sekretessbelagda avtal, uppföljning och framtidens läkemedel. 

  2017-09-19