Brist på adrenalin för injektion

Nyhet 2017-09-12

Det är just nu brist på Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml, injektionsvätska. Företaget har fått dispens att sälja ommärkta brittiska förpackningar. 

Bristsituationen beräknas vara löst under oktober. Förutom den ommärkta varan som ska finnas tillgänglig vecka 39 kan en alternativ produkt vara Adrenalin Stragen 0,1 mg/ml, injektionsvätska, 10x10 ml förfylld spruta.

Som ersättningsvara för Adrenalin Martindale Pharma 0,1 mg/ml, injektionsvätska, 10x10 ml ampuller har Läkemedelsverket beviljat ansökan för ommärkning av Dilute Adrenaline (Epinephrine) Injection 1:10 000. Till den ommärkta produkten kommer bipacksedel på svenska finnas bifogad. 

För att upprätthålla patientsäkerheten för den ommärkta produkten ska sjukvården märka ampullerna med bifogade gula klisteretiketter med texten ”Adrenalin 0,1 mg/ml”. 


Elin Jerremalm Källa
 1. Läkemedelsverket. Restsituation för Adrenalin Martindale Pharma. Nyhet 2017-09-12

Uppdaterad: 2017-09-12

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17