Brist på cefadroxil mixtur

Nyhet 2017-09-06

Uppdatering 2018-04-24: Cefadroxil Mylan, pulver till oral suspension 100 mg/ml beräknas återkomma i januari 2019.

Cefadroxil pulver till oral suspension 100 mg/ml finns inte att tillgå och beräknas åter tidigast i april 2018. 

Som alternativ kan licenspreparat användas. Cirka fyra dagars ledtid och pris 450 kr för 60 ml. 

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Grüncef 
Läkemedelsform: pulver till oral suspension 
Varunummer: 826791
Läkemedelsstyrka: 500 mg/5 ml (100 mg/ml), 60 ml
Tillståndsinnehavare: Infectopharm arzneimittel und consilium GmbH 
Land: Tyskland

Preparatet ska enligt produktinformationen inte ges till barn under 28 dagar.


Elin Jerremalm Källa
 1. Infectopharm. SPC Grüncef

Uppdaterad: 2017-09-06

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Licensansökan

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20
 • Stöd vid osteoporosbehandling

  Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

  2018-06-19