Brist på fosfat för tillsats till infusionsvätska

Nyhet 2017-07-24

Just nu är det brist på fosfat för tillsats till infusionsvätska, Glycophos. Leverans beräknas omkring vecka 39.

Orsaken till leverensstörningen är produktionsproblem. Det finns ingen ersättningsprodukt för Glycophos godkänd på den svenska marknaden. Alternativ produkt kan fås på licens med cirka 2–4 dagars ledtid, cirkapris 1 200 kr.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Natriumglycerophosphat 306,1 mg/ml,10x20 ml
Varunummer: A12076
Läkemedelsform: koncentrat till infusion
Läkemedelsstyrka: natrium 2 mmol/ml, fosfat 1 mmol/ml 
Tillståndsinnehavare: Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Land: Tyskland

Glycophos är en tillsatslösning av fosfat och natrium och används för att tillgodose fosfatbehovet hos vuxna och barn vid intravenös nutrition.


Elin Jerremalm Källa
 1. Fresenius Kabi. Produktinformation Natriumglycerophosphat-Ampulle Fresenius (på tyska)

 2. Läkemedelsverket. Restsituation för Glycophos. Nyheter 2017-07-14

Uppdaterad: 2017-07-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Licensansökan

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20
 • Stöd vid osteoporosbehandling

  Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

  2018-06-19