Brist på furosemid i depotform

Nyhet 2017-09-19

Brist på furosemid i depotform

Lasix Retard som innehåller 30 mg furosemid finns för närvarande inte att tillgå. Alternativt läkemedel måste förskrivas.

Det finns inget direkt utbytbart läkemedel som apoteken kan byta till och förskrivarna uppmanas därför att ordinera annat likvärdigt läkemedel till patienter som behandlas med Lasix Retard 30mg. Ett möjligt alternativ är Furix Retard 30 mg furosemid, som också är i depotform. Lasix Retard finns även med 60 mg furosemid.

Furosemid finns också som vanliga tabletter.

Ny leverans av Lasix Retard 30 mg förväntas i början av november 2017. 


Elin Jerremalm

Uppdaterad: 2017-09-19

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Veckans tips vecka 29

    Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

    2018-07-16
  • Läkemedel med leveransproblem

    Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

    2018-07-10