Brist på läkemedel vid Addisons sjukdom

Nyhet 2017-03-10

Fludrokortison (Florinef) finns just nu inte att tillgå. 

Företaget har beviljats att sälja nederländska förpackningar med samma innehåll som den svenska produkten på dispens. Dessa finns tillgängliga för beställning från den 17 mars. Sveska förpackningar ska finnas tillgängliga igen i april.

Patienter som tillfälligt står utan fludrokortison kan behöva justera sin läkemedelsbehandling och bör därför kontakta sin läkare.

Fludrokortison används för att behandla sjukdomar i binjurarna, som Addisons sjukdom och kongenital binjurebarkhyperplasi. 


Elin Jerremalm Källa
 1. Läkemedelsverket. Restsituation för Florinef. Nyhet 2017-03-10

 2. Navamedic. Information till vården, inklusive svensk bipacksedel, 2017-03-09

Uppdaterad: 2017-03-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Patientbroschyr om glaukom

  Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

  2017-10-20
 • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

  För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

  2017-10-19