Brist på läkemedel vid Addisons sjukdom

Nyhet 2017-03-10

Fludrokortison (Florinef) finns just nu inte att tillgå. 

Företaget har beviljats att sälja nederländska förpackningar med samma innehåll som den svenska produkten på dispens. Dessa finns tillgängliga för beställning från den 17 mars. Sveska förpackningar ska finnas tillgängliga igen i april.

Patienter som tillfälligt står utan fludrokortison kan behöva justera sin läkemedelsbehandling och bör därför kontakta sin läkare.

Fludrokortison används för att behandla sjukdomar i binjurarna, som Addisons sjukdom och kongenital binjurebarkhyperplasi. 


Elin Jerremalm Källa
 1. Läkemedelsverket. Restsituation för Florinef. Nyhet 2017-03-10

 2. Navamedic. Information till vården, inklusive svensk bipacksedel, 2017-03-09

Uppdaterad: 2017-03-10

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Veckans tips vecka 29

  Bli Antibiotikasmart! Webbutbildningen är uppdaterad med ny tandvårdsdel.

  2018-07-16
 • Läkemedel med leveransproblem

  Uppdaterad information för läkemedel som restar, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara.

  2018-07-10