Brist på metenamin

Nyhet 2017-06-08

För närvarande finns metenamin, Hiprex, tabletter och dospåsar inte att beställa. Tabletterna beräknas komma i slutet av juni.

Metenamin, Hiprex, (20 och 100 tabletter, 1 g) väntas levereras vecka 25. Därefter beräknas tabletterna vara tillgängliga på den svenska marknaden.  

Leveransinformation för Hiprex dospåsar saknas. 

Metenamin används efter urologisk och gynekologisk kirurgi som korttidsterapi i stället för antibiotika och som profylax mot recidiverande urinvägsinfektioner.


Elin Jerremalm Källa
  1. Meda. Restsituation på Hiprex® 1 g 20 tablett och 100 tablett samt 1 g 100 st dospåse. Meddelande 2017-05-12

Uppdaterad: 2017-06-08

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo