Brist på piperacillin/tazobaktam

Nyhet 2017-05-08

Uppdatering 2017-08-07:
Avtalsläkemedel Piperacillin/tazobactam 2 g/0,25 g och 4 g/0,5 g från vår avtalsleverantör Fresenius Kabi finns att beställa.

Uppdatering 2017-06-27:
4 g/0,5 g finns tillgängligt vecka 27, 2 g/0,25 g kommer preliminärt
vecka 27–28. Om avtalsläkemedlet inte finns att beställa finns följande alternativ på licens:
Lic Pipitaz 4,0/0,5 g, 10 st vialer
Artikelnummer hos ApoEx: A12043
MAH: Astro-Pharma GmbH, Österrike
Pris: 2250 kr, ledtid: cirka 4 dagar.
Se produktinformation nedan.
Överväg även alternativ till piperacillin/tazobaktam enligt nedan. 

Just nu råder begränsad tillgång på läkemedel som innehåller piperacillin/tazobaktam i styrkan 4 g/0,5 g. 

Tillgången till piperacillin/tazobaktam i styrkan 4 g/0,5 g beräknas vara skiftande under kommande månader. Problemet beror på att vissa leverantörer har drabbats av produktionssvårigheter, vilket kan påverka tillgången även hos övriga leverantörer. Piperacillin/tazobaktam 4 g/0,5 g från vår avtalsleverantör Fresenius Kabi beräknas finnas för beställning i slutet av denna vecka (vecka 19).

Alternativ till piperacillin/tazobaktam

Piperacillin/tazobaktam kan i en bristsituation i många fall ersättas med andra antibiotikapreparat. Man bör dock undvika att rutinmässigt ersätta piperacillin/tazobaktam med meropenem eller andra karbapenemer. Diskutera frikostigt med infektionskonsult! Förslag på alternativ behandling som kan övervägas:

Bukinfektion/peritonit där gallvägsfokus är osannolikt: cefotaxim + metronidazol

Bukinfektion med misstänkt gallvägsfokus: cefotaxim + metronidazol + ampicillin (för täckning av enterokocker)

Gynekologiska infektioner inklusive tubo-ovarialabscess: cefotaxim + metronidazol

Febril urinvägsinfektion hos njurtransplanterad: cefotaxim + ampicillin

Urosepsis: cefotaxim + aminoglykosid

Nosokomial pneumoni hos patient på vårdavdelning: cefotaxim oftast tillräckligt

Vid akut brist bör piperacillin-tazobaktam sparas till allvarliga nosokomiala infektioner på IVA, bukinfektion med gallvägsfokus, infektion med pseudomonas eller ESBL-bildande bakterier samt neutropen feber samt till gravida och ammande.

Strama Stockholm


Källa

Uppdaterad: 2017-05-08

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo