Brist på sulfametoxazol och trimetoprim för infusion

Nyhet 2017-09-07

Uppdatering 2017-09-11: Det är begränsad tillgång till licensvaran Cotrim. Just nu ska varan beställas på varunummer A12041. Produktinformation och licensmotivering är samma som tidigare föreslagna alternativ. Uppdatering sker vid förändring av beställningsinformation.

Sulfametoxazol och trimetoprim för infusion, Eusaprim, går för närvarande inte att få tag i.

Företaget som tillhandahåller sulfametoxazol och trimetoprim för infusion, Eusaprim, väntar på frisläppning från dansk tull. Eusaprim beräknas vara tillgängligt i slutet av oktober/början av november 2017.

Läkemedel på licens, Cotrim, finns tillgängligt från och med måndag. Det går bra att använda samma licensmotivering som för A11169 Cotrim, men vara med varunummer 680568 måste beställas. Cirkapris 370 kr för 5x5 ml.

Uppgifter för licensansökan

Preparatets namn: Cotrim-ratiopharm, 5x5 ml
Läkemedelsform: koncentrat till infusionslösning
Varunummer: 680568
Läkemedelsstyrka: 16 mg/ml trimetoprim + 80 mg/ml sulfametoxazol
Tillståndsinnehavare: Ratiopharm
Land: Tyskland


Rekommendation från Strama Stockholm
Eusaprim används vid många olika typer av infektioner och även som profylax inför kirurgiska ingrepp. Eftersom upptaget av den orala beredningen är mycket gott bör den intravenösa beredningen endast användas när patienten inte kan tillgodogöra sig peroral behandling. Det är svårt att ge en generell rekommendation om alternativ behandling och Strama Stockholm rekommenderar kontakt med den lokala infektionskonsulten för diskussion utifrån enskilda fall.


Elin Jerremalm Källa
 1. Ratiopharm. SPC Cotrim

Uppdaterad: 2017-09-07

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Licensansökan

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17