Följ din läkemedelsförskrivning

Nyhet 2017-03-07

Följ din läkemedelsförskrivning

Nu finns en förbättrad version av e-tjänsten Min förskrivning från eHälsomyndigheten. 

Viktiga nyheter är:

 • Förlängd uppföljningsperiod – från tre till tolv månader.
 • Möjligheten att på en övergripande nivå följa upp om de utskrivna recepten hämtas ut eller inte.
 • Möjlighet att jämföra per specialitet, verksamhetsområde, landsting och riksförskrivning.
 • Tillgång till rapport som visar förskrivning av läkemedel som enligt Socialstyrelsens riktlinjer kan vara olämpliga till äldre.
 • Tydligare gränssnitt i rapporterna som ska underlätta användningen.
 • Stöd för mobilt bank-id.

Sedan tidigare finns också en särskild rapport som redovisar antibiotikaförskrivningen.

Tjänsten producerar förskrivarunika översikter över läkemedelsförskrivningen och riktar sig direkt till de enskilda förskrivarna och deras verksamhetschefer. Syftet är att hjälpa förskrivare och verksamheter att hitta förbättringsområden och uppnå en effektiv läkemedelsanvändning.

Inloggning till Min förskrivning kan göras med SITS-kort, e-legitimation och mobilt bank-id, vanligt bank-id och sms-biljett. Min förskrivning är en kostnadsfri tjänst.

Gå till Min förskrivning »


Elin Jerremalm

Uppdaterad: 2017-03-07

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20
 • Stöd vid osteoporosbehandling

  Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

  2018-06-19