Följ din läkemedelsförskrivning

Nyhet 2017-03-07

Följ din läkemedelsförskrivning

Nu finns en förbättrad version av e-tjänsten Min förskrivning från eHälsomyndigheten. 

Viktiga nyheter är:

 • Förlängd uppföljningsperiod – från tre till tolv månader.
 • Möjligheten att på en övergripande nivå följa upp om de utskrivna recepten hämtas ut eller inte.
 • Möjlighet att jämföra per specialitet, verksamhetsområde, landsting och riksförskrivning.
 • Tillgång till rapport som visar förskrivning av läkemedel som enligt Socialstyrelsens riktlinjer kan vara olämpliga till äldre.
 • Tydligare gränssnitt i rapporterna som ska underlätta användningen.
 • Stöd för mobilt bank-id.

Sedan tidigare finns också en särskild rapport som redovisar antibiotikaförskrivningen.

Tjänsten producerar förskrivarunika översikter över läkemedelsförskrivningen och riktar sig direkt till de enskilda förskrivarna och deras verksamhetschefer. Syftet är att hjälpa förskrivare och verksamheter att hitta förbättringsområden och uppnå en effektiv läkemedelsanvändning.

Inloggning till Min förskrivning kan göras med SITS-kort, e-legitimation och mobilt bank-id, vanligt bank-id och sms-biljett. Min förskrivning är en kostnadsfri tjänst.

Gå till Min förskrivning »


Elin Jerremalm

Uppdaterad: 2017-03-07

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17