Förskriv folsyragenerika

Nyhet 2017-12-14

Den 1 januari utträder Folacin som innehåller 5 mg folsyra ur läkemedelsförmånen. Förskriv generika för att utbyte på apotek och expedition inom förmånen ska kunna ske.

Originalläkemedlet Folacin 5 mg tabletter utträder ur förmånen från den 1 januari 2018 på företagets begäran. Förskriv generika för att apoteken ska kunna byta läkemedlet enligt reglerna för det generiska utbytet och så att patienten kan få läkemedlet inom läkemedelsförmånen.

Exempel på generika med 5 mg folsyra: Folsyra BBS, Folsyra Evolan, Folsyra Pilum, Folvidon.

Folacin som innehåller 1 mg folsyra kvastår inom läkemedelsförmånen.

När ett läkemedel utgår ur läkemedelsförmånen får patienten betala hela summan eller så måste apoteket kontakta förskrivaren för byte till ett generiskt alternativ som ingår i förmånen, om sådant finns. Generiskt byte på apotek kan inte ske när inte preparatet har subvention. Apoteken får dock byta ut läkemedlet till generika inom förmånen om receptet skrivits ut när läkemedlet fortfarande var subventionerat, i detta fall före den 1 januari 2018.

Prissättningen för läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen är fri och kan variera mellan olika apotekskedjor. 

Om ett läkemedel inte ingår i förmånen saknas prisuppgift i journalsystemet vid receptskrivning. Förmånsstatus anges till exempel som utan förmån/förmån
nej/rabatt nej. Information om ett läkemedel är subventionerat finns dessutom på fass.se och kan sökas på TLV:s hemsida. Där finns även uppgifter om eventuella begränsningar i subventionen. Finns inte läkemedlet i TLV:s databas är det inte subventionerat.


Elin Jerremalm Källa

Uppdaterad: 2017-12-14

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17