Gerd Lärfars ny ordförande i NT-rådet

Nyhet 2017-01-30

Gerd Lärfars ny ordförande i NT-rådet

Styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel har utsett Gerd Lärfars till ordförande i NT-rådet från och med den 1 februari 2017, då nuvarande ordförande Stefan Back går i pension.

Gerd Lärfars är chef för enheten Läkemedelsstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté och från årsskiftet även ordförande i Stockholms medicinska råd. Hon är specialist i invärtesmedicin och hematologi och har en docentur inom hematologi och koagulation vid Karolinska institutet.

NT-rådet är en expertgrupp som har landstingens mandat att avge rekommendationer till landstingen om användning av nya läkemedel. Målet är en mer jämlik och kostnadseffektiv användning av nya läkemedel i hela landet.

NT-rådets rekommendationer finns här på Janusinfo.


Uppdaterad: 2017-01-30

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo