Gerd Lärfars ny ordförande i NT-rådet

Nyhet 2017-01-30

Gerd Lärfars ny ordförande i NT-rådet

Styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel har utsett Gerd Lärfars till ordförande i NT-rådet från och med den 1 februari 2017, då nuvarande ordförande Stefan Back går i pension.

Gerd Lärfars är chef för enheten Läkemedelsstöd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté och från årsskiftet även ordförande i Stockholms medicinska råd. Hon är specialist i invärtesmedicin och hematologi och har en docentur inom hematologi och koagulation vid Karolinska institutet.

NT-rådet är en expertgrupp som har landstingens mandat att avge rekommendationer till landstingen om användning av nya läkemedel. Målet är en mer jämlik och kostnadseffektiv användning av nya läkemedel i hela landet.

NT-rådets rekommendationer finns här på Janusinfo.


Uppdaterad: 2017-01-30

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Patientbroschyr om glaukom

    Beställ patientbroschyren om glaukom och dela ut den. Broschyren är framtagen av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar.

    2017-10-20
  • Många cancerläkemedel godkända på surrogatmått

    För de cancerläkemedel som godkändes av EMA 2009–2013 hade förlängd överlevnad eller förbättrad livskvalitet bara visats vid hälften av indikationerna efter tre till åtta års uppföljning.

    2017-10-19